A Búra fórumok moderációs szabályzata

Adatvédelmi tájékoztatás: Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen a cookie -k használata. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra, egy idő után törlődik. A bura.hu által küldött cookie megléte szükséges ahhoz, hogy a bejelentkezett fellhasználó a kívánt szolgáltatásokat elérje a böngészési folyamat végéig. Weboldalunk Google Analytics rendszerét is használja. A Google által elhelyezett cookie -k tartalmát, a Google adatkezelési irányelvei tartalmazzák. Ismereteink szerint ezek a cookie -k sem tartalmaznak személyes adatokat. Amennyiben nem járul hozzá a cookie -k a használatához, kérjük ne regisztráljon oldalunkon és ne jelentkezzen be rajta!

MODERÁLÁSI ALAPELVEK

I. A BÚRA közösségi oldal

A Búra közösségi oldal a Búra Alapítvány ingyenes szolgáltatása. A közösségi oldal tartalmai moderáltak. A Búra Alapítvény, illetve a közösségi oldal szerkesztői törekszenek arra, hogy a moderációt önigazgató csoportok szintjére helyezzék. Az üzemeltető Búra Alapítvány azonban fenntartja a jogot magának, hogy rendkívül indokolt esetben az önigazgató csoportok döntéseit felülbírálja.

II. A FELHASZNÁLÓK

A Búra fórumai és más tartalmai — a titkosított csoportok és fórumok kivételével — nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált felhasználók csak olvashatják a fórumokat, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki a Búra fórumainak és egyéb felhasználó tartalmat közlő, vagy kommentálását lehetővé tevő, felhasználójaként regisztrálja a magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN meghatározott szabályokat, feltételeket is.

A Búra fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.

III. AZ ADATVÉDELEM

Az internetes fórumok  jellegükből adódóan névtelenséget biztosítanak felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet („nicket”) választhat magának, amilyet csak akar.

A Búra közösség működtetője – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

Fontos szempont, hogy amennyiben a felhasználó személyének valóságos („IRL”) azonosítására alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák), felhasználhatja(ák). Ez a szerkesztőség felelősségi körén kívül eső dolog, mindössze annyit tehet, hogy az esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegû követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat, azonban saját hozzászólásának megváltoztatása, illetve törlése jogában áll, amennyiben a megfelelő felületen moderátori joggal rendelkezik..

A hozzászólások tartalmáért a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre  „Törölt nick”-ké átírva megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyûjtőnév többtízezer hozzászólása közé – ám erről dönteni kizárólag a szerkesztőség és a moderátori kör feladata.

Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja a Búra és a Google, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott nick – akár összes – hozzászólása!

IV. A MODERÁLÁS

A Búra összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a közösség részeként, saját felületeiken, illetve a közösség, ill. a szerkesztőség felkérésére más felületeken is,  társadalmi munkában végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a normális beszélgetés lehetőségét. A moderálás ebből adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböző véleményû, vérmérsékletû moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét, intézkedéseit.

Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról a Moderációs topikban tájékoztatják a felhasználókat.

A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja valamennyi fórum minden egyes hozzászólását. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen Moderálási Alapelv valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az adott fórum moderátorkörének elektronikus levélben vagy a Moderációs fórumban.

 

 

Hozzászólások törlése

A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje.

A felhasználó csak rendkívül indokolt esetben kérheti saját hozzászólásainak törlését, mivel mindenki képes törölni, a szerkesztés gomb használatával, saját hozzászólását és másféle tartalmait.

A felhasználói nevet (nicket) a moderátorok kérésre felfüggeszthetik, inaktiválhatják vagy törölhetik.

Jogsértő hozzászólások

1.1. Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bûncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1.2. Nickhamisítás

A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerû gondosan eljárni a nick kiválasztásakor.

Nem választható olyan nick, amely a valós életben:

– védett név,

– mai, vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezetett neve.

– más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

– obszcén vagy trágár kifejezés,

– rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,

– burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben egy felhasználó – jóhiszemûen – a Fórumban már létező nick egyik variánsát regisztrálja, a moderatúra felkérheti a későbbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a később regisztrált nick hozzászólási lehetősége korlátozható.)

1.3. Tiltott nicknév vállalása

Nem használható olyan nick sem, amely egyértelmûen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

1.4. Témarombolás, floodolás és OFFolás

Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretû képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások („linkek”), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerû használatát.

Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltûnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólások.

Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyez el.

1.5. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem

Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.

1.6. Azon szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások, amelyek nem a kifejezetten az e célt szolgáló Moderációs fórumban tûnnek fel, törlésre vagy áthelyezésre kerülnek.

1.7. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. „IRL adatok”) engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat  nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelmûen utaló csatolást (linket) helyezett el.

1.8. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyûlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.

1.9. Nicket sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelmûen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári címû vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a Moderálási Alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a ‘válasz erre’ funkciót használta azok megtételekor).

Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínûleg sértik a Moderálási Alapelveket, nem célszerû magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.

Letiltások

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók (azaz akik a V.1. pontjai ellen vétenek) jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körû, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott nick először szegi meg a Moderálási Alapelvet, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal kiszabhatják a legsúlyosabb büntetést is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a Fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be, vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

A moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

 

 

 

 

A BÚRA Alapítvány és a Google Vállalat között létrejött szerződés értelmében továbbá:

 

 

 

 

Tartalmi irányelvek

Tiltott tartalom

További információ az AdSense tartalmi irányelveiről
 

 

 

 

 

Felnőtt tartalom

Mi az irányelv?

A Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését pornográf, felnőtteknek szóló vagy korhatáros tartalmat megjelenítő oldalakon. A felnőtteknek szánt tartalmat bemutató webhelyeken az AdSense Kereséshez keresőmezők elhelyezését sem engedélyezzük.

 

Felnőtt témák családi tartalmakban

Mi az irányelv?

A Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan webhelyeken és tulajdonokon, amelyek általános közönség számára megfelelőnek tűnnek, azonban tartalmaznak felnőtteknek szóló témákat, így szexet, erőszakot, trágárságot, illetve gyermekek vagy gyermekeknek szánt műsorok népszerű szereplőinek egyéb, ízléstelen ábrázolását, amelyek általános közönség számára alkalmatlanok.

 

Veszélyes vagy becsmérlő tartalom

Szilárdan hiszünk a véleménynyilvánítás szabadságában, de nem engedélyezzük veszélyes vagy becsmérlő tartalom bevételszerzésre irányuló használatát. Ezért a Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek:

 • Önmagunk vagy mások elleni fizikai vagy lelki erőszakkal fenyegetőznek vagy erre ösztönöznek;
 • Bántalmaznak, megfélemlítenek vagy zaklatnak valamely személyt vagy csoportot;
 • Személyek vagy személyek csoportja elleni gyűlöletkeltésre alkalmasak, diszkriminációra buzdítanak ellenük, vagy lealacsonyítóan nyilatkoznak róluk faj, népcsoporthoz tartozás, vallás, fogyatékosság, nem, életkor, veteránstátusz, illetve szexuális beállítottság, nemi identitás vagy egyéb, rendszerszintű diszkriminációhoz vagy kirekesztéshez kapcsolódó jellemzők alapján.

Ilyenek például a következők:

 • Valakinek valós fizikai bántalmazással való fenyegetése vagy felszólítás mások megtámadására
 • Öngyilkosság, anorexia vagy egyéb önbántalmazási formák népszerűsítése
 • Kártékony egészségügyi vagy orvosi állításokat, módszereket vagy gyakorlatot népszerűsítő vagy ezekre ösztönző tartalom
 • Olyan tartalom, amely zaklatási vagy bántalmazási céllal jelöl meg valakit
 • Olyan tartalom, amely mások elleni erőszakot népszerűsít, dicsőít vagy támogat faj, népcsoporthoz tartozás, vallás, fogyatékosság, nem, életkor, veteránstátusz, illetve szexuális beállítottság, nemi identitás vagy egyéb, rendszerszintű diszkriminációhoz vagy kirekesztéshez kapcsolódó jellemzők alapján,
 • Olyan tartalom, amely arra biztat másokat, hogy egy személyt vagy csoportot alsóbbrendűnek, gyűlöletre érdemesnek vagy nem az emberi nemhez tartozónak tartsanak faj, népcsoporthoz tartozás, vallás, fogyatékosság, nem, életkor, veteránstátusz, illetve szexuális beállítottság, nemi identitás vagy egyéb, rendszerszintű diszkriminációhoz vagy kirekesztéshez kapcsolódó jellemzők alapján
 • Gyűlöletkeltő csoportokat vagy gyűlöletkeltő csoportok kellékeit népszerűsítő tartalom
 • Olyan tartalom, amely azt sugallja, hogy valamilyen tragikus esemény valójában nem történt meg, illetve hogy az esemény áldozatai vagy az áldozatok családjai színlelnek, esetleg bűnrészesek az igazság eltitkolásában
 • Terrorista csoportok által készített vagy ilyen csoportokat támogató tartalom, valamint terrorcselekményeket népszerűsítő tartalom, ideértve a toborzást és a terrortámadások ünneplését

 

Rekreációs drogok és kábítószerekkel kapcsolatos tartalom

Mi az irányelv?

Segíteni szeretnénk abban, hogy az emberek mind az online, mind a valós környezetben biztonságban legyenek, ezért nem engedélyezzük olyan termékek vagy szolgáltatások reklámozását, amelyek kárt vagy sérülést okoznak. Ezért a Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek rekreációs drogokat és kábítószerekkel kapcsolatos tartalmakat értékesítenek vagy népszerűsítenek. Ide értendő többek között:

 • Olyan anyagok népszerűsítése, amelyek rekreációs célból módosítják a tudatállapotot, vagy másként okoznak bódulatot vagy „felpörgést”. Példák:
  • kokain, amfetamin, heroin, marihuána, kokainhelyettesítők, mefedron v, „legális drogok”
 • Rekreációs kábítószerek használatát megkönnyítő megoldásként forgalmazott termékek vagy szolgáltatások. Példák:
  • Pipák, vízipipák, kannabiszt felszolgáló coffee shopok
 • Rekreációs kábítószerek előállításával, vásárlásával vagy használatával kapcsolatos útmutató anyagok. Példák:
  • Kábítószer-használattal kapcsolatos ötletek vagy javaslatok megvitatására szolgáló fórumok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az olyan tartalmakra mutató linkek közzététele is tiltott tartalom promóciójának számít, amelyek nem tartják be a rekreációs drogokra és kábítószerekkel kapcsolatos tartalmakra vonatkozó irányelveinket.

 

Alkohollal kapcsolatos tartalom

Mi az irányelv?

A Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyeken bizonyos, alkoholos italokkal kapcsolatos tartalom szerepel. Nem megengedett többek között:

 • Az alkoholos italok online értékesítése.
 • A felelőtlen alkoholfogyasztás népszerűsítése, beleértve a túlzott, mértéktelen vagy versenyszerű alkoholfogyasztás jó fényben való feltüntetését.

A megjelenítőknek a kategóriaszűrési funkció segítségével lehetőségük van feliratkozni az alkoholos italokkal kapcsolatos hirdetésekre. Amennyiben nem szeretné, hogy az oldalain alkoholos italokkal kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg, nincs szükség további lépésekre.

 

Dohányipari termékekkel kapcsolatos tartalom

Mi az irányelv?

A Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek dohányipari vagy ahhoz kapcsolódó termékeket, többek között cigarettákat, szivarokat, pipákat és cigarettapapírokat népszerűsítenek. Felhívjuk a figyelmet, hogy tiltott tartalom promóciójának számít az olyan tartalmakra mutató linkek közzététele is, amelyek nem tartják be a dohányipari termékekkel kapcsolatos tartalmi irányelveinket.

 

Szerencsejátékokkal és egyéb játékokkal kapcsolatos tartalom

A Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek tartalma online, valódi pénzen alapuló szerencsejátékot vagy bármilyen olyan internetalapú játékot népszerűsít, melynek során pénzt vagy más értéktárgyakat adnak fizetségként, illetve tesznek meg tétként valós pénzösszegnek vagy más értéktárgynak a játék kimenetelétől függő megnyerése reményében.

Ilyenek például a következők:

 • Online kaszinók vagy bukmékerek
 • Lottószelvények vagy kaparós sorsjegyek online árusítása
 • Online sportfogadás
 • Online szerencsejáték-oldalakat népszerűsítő összesítő webhelyek, valamint partnerwebhelyek

 

Egészségüggyel kapcsolatos tartalom

Mi az irányelv?

Az egészségügyi szolgáltatások és a gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos helyi törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek bizonyos gyógyászati termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmat kínálnak, beleértve a következőket:

 • Vényköteles gyógyszerek online értékesítése. Példák:
  • Vényköteles gyógyszerek árusítása (a tilalom a partnerprogramokra is vonatkozik)
  • Online gyógyszertárak
  • Olyan oldalak, amelyek elsődleges célja, hogy online gyógyszertárakhoz irányítsák a forgalmat
 • Nem engedélyezett gyógyszerek és táplálékkiegészítők értékesítése. Példák:
  • Minden olyan tétel, amely szerepel ezen a tiltott gyógyszerekről és táplálékkiegészítőkről készült, nem teljes listán (pl. efedrát tartalmazó termékek)
  • Veszélyes alkotóelemeket vagy aktív összetevőként gyógyszereket tartalmazó gyógynövénykészítmények és táplálékkiegészítők
  • Olyan névvel rendelkező termékek, amely megtévesztően hasonlít valamely nem engedélyezett gyógyszer, táplálékkiegészítő vagy szabályozott anyag nevére

 

Hackeléssel és crackeléssel kapcsolatos tartalom

Mi az irányelv?

A Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek a hackelés és a crackelés bármilyen formáját hirdetik. A hackeléssel és crackeléssel kapcsolatos tartalom olyan tartalom, amely szoftverek, szerverek vagy webhelyek engedély nélküli eléréséhez nyújt segítséget vagy kínál felszerelést.

 

 

Kompenzációs programokat ajánló oldalak

Mi az irányelv?

A Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek hirdetésekre kattintásért, az internet böngészéséért, e-mailek olvasásáért vagy más, hasonló műveletekért cserébe fizetséget vagy egyéb, ösztönző juttatást kínálnak a felhasználóknak. A Google-hirdetések ilyen oldalakon való elhelyezése érvénytelen megjelenítésekhez vagy kattintásokhoz vezethetne, ezért tilos. Ezenkívül a Google olyan oldalakon sem engedélyezi a hirdetések elhelyezését, amelyek ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatos információkhoz irányítják a forgalmat, ilyen információkat reklámoznak, vagy ilyen szolgáltatások implementálásáról szóló útmutatást tartalmaznak.

 

 

Félrevezető tartalom

Mi az irányelv?

A felhasználók nem szeretnék, ha az a tartalom, amellyel online találkoznak, félrevezetné őket. Ezért a Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek félrevezetők, helytelen állításokat tesznek, vagy információkat titkolnak el a hirdetőről, a tartalmáról vagy az internetes tulajdona elsődleges céljáról.

 

 

Sokkoló tartalom

Mi az irányelv?

Igyekszünk érzékenységet tanúsítani a hirdetőinkkel és a felhasználóinkkal szemben. Éppen ezért a Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek sokkoló tartalmat jelenítenek meg. Néhány példa (egyebek mellett):

 • Rémisztő, megbotránkoztató vagy gusztustalan szöveges vagy képi ábrázolást bemutató tartalom (pl. vér, belek, alvadt vér, szexuális nedvek, emberi vagy állati hulladék, bűntett színhelye, illetve balesetről készült fényképek)
 • Erőszakos cselekményeket ábrázoló tartalmak (pl. lövöldözés, robbantás vagy bombázás szöveges vagy képi ábrázolása, kivégzéseket bemutató videók, állatok ellen elkövetett erőszakos cselekmények)
 • Jelentős mértékben vulgáris vagy trágár nyelvezetű tartalmak (káromkodások és szitokszavak)

 

 

Fegyverekkel kapcsolatos tartalom

Mi az irányelv?

Segíteni szeretnénk abban, hogy az emberek mind az online, mind a valós környezetben biztonságban legyenek, ezért nem engedélyezzük olyan fegyverekkel kapcsolatos tartalmak promócióját, amelyek kár vagy sérülés okozásához vezethetnek. Ezért a Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek az alábbiakban felsorolt, fegyverekkel kapcsolatos tartalmakat jelenítenek meg:

 • Lőfegyverek értékesítését reklámozó oldalak. Ide tartoznak többek között a kézifegyverek, puskák, sörétes puskák, vadászpuskák, működőképes antik lőfegyverek, airsoft lőfegyverek, paintballpuskák, BB-fegyverek, 3D-nyomtatott fegyverek;
 • A lőfegyver működéséhez elengedhetetlen vagy a funkcionalitását továbbfejlesztő alkatrészek vagy összetevők értékesítését hirdető oldalak. Ide értendők többek között a 80%-ban befejezett lőfegyveralkatrészek, lőszerek, töltőlécek, hangtompítók, lőszerövek, puskatusok, átalakító készletek, fogantyúk, teleszkópok és nézőkék;
 • Bármilyen lőfegyver, illetve lőfegyverek alkatrészeinek és összetevőinek összeszereléséről, továbbfejlesztéséről vagy beszerzéséről szóló útmutatót kínáló oldalak. Ide értendők többek közt a lőfegyverkészítési utasítások, lőfegyverek vagy azok alkatrészeinek 3D-nyomtatásához kifejlesztett szoftverek és berendezések;
 • Olyan termékek értékesítését hirdető oldalak, amelyek robbantás céljából készültek, vagy amelyek kárt tehetnek a közelben tartózkodó személyekben vagy tulajdonokban. Ide értendők többek közt a robbanóanyagok, szögbombák, vegyi bombák, petárdák, gránátok, valamint minden felrobbanó tűzijáték;
 • Robbanó termékek összeszereléséről, továbbfejlesztéséről vagy beszerzéséről szóló útmutató anyagokat tartalmazó oldalak;
 • Sport, önvédelem vagy harc során sérülés okozására alkalmas fegyverek értékesítését hirdető oldalak. Ide értendő többek közt a dobócsillagok, bokszerek és paprikaspray-k értékesítése;
 • Harcelőny kivívására alkalmas kések értékesítését hirdető oldalak. Ide értendők az álcázott kialakítású és a támogatott nyitószerkezetű eszközök, mint például a rugós kés, harci kés, tőrös bot, pillangókés, katonai kés, maroktőr, hajítóbárd;
 • Fegyverek károkozás céljából való használatát népszerűsítő oldalak.

 

 

 

Tisztességtelen magatartást támogató tartalom

Mi az irányelv?

Fontosnak tartjuk az őszinteséget és a tisztességes magatartást, ezért a Google nem engedélyezi hirdetések elhelyezését olyan oldalakon, amelyek tartalma mások félrevezetésében segíti a felhasználókat. Példák:

 • Hamis okiratok vagy iratok, például útlevelek, oklevelek vagy akkreditációk előállítását hirdető vagy elősegítő tartalom
 • Hamis személyazonosság létrehozását hirdető vagy elősegítő tartalom
 • Házi dolgozatok, dokumentumkészítő vagy vizsgaátvállaló szolgáltatások értékesítése vagy terjesztése
 • Információk vagy termékek kábítószer-vizsgálatok kijátszásához
 • Csalárd tevékenységet hirdető vagy elősegítő tartalom

Fontos, hogy ezek a példák nem merítenek ki minden lehetséges esetet.

 

 

Illegális tartalom

A Google nem engedélyezi a hirdetések elhelyezését olyan oldalon, amelynek tartalma törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat vagy népszerűsít, vagy sérti mások törvényes jogait.

Hamisított árucikkek

Az AdSense megjelenítői nem jeleníthetnek meg Google-hirdetéseket olyan weboldalakon, amelyek hamisított árucikkek értékesítését végzik vagy reklámozzák. A hamisított árucikkek olyan védjegyet vagy emblémát tartalmaznak, amely megegyezik egy másik árucikk védjegyével, vagy alapvetően nem különböztethető meg tőle. A termék márkajegyeit lemásolva azt a látszatot próbálják kelteni a vásárlókban, hogy a hamisított árucikk a márkatulajdonos eredeti terméke.

Kiskorúval folytatott, beleegyezés nélküli vagy illegális szexuális aktusok

A Google AdSense szigorúan tiltja a gyermekekkel történő szexuális visszaélés ábrázolásával vagy pedofíliával kapcsolatos tartalmakból történő bevételszerzést. A Google mindig is a gyermekek elleni erőszakkal szembeni harc egyik zászlóvivője és a családok online biztonságának elkötelezett támogatója volt.

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei alapján a gyermekekkel történő szexuális visszaélés ábrázolása olyan ábrázolásokat jelent, amelyek kiskorúakat (azaz 18 év alatti személyeket) valamilyen szexuális aktus, így például közösülés, orális szex vagy maszturbálás közben mutatnak be, illetve amelyek kiskorúak nemi szerveit (látható vagy kitakart módon) vágykeltő célzattal ábrázolják. Ez a definíció kiterjed a fényképekre, videókra, képregényekre, rajzokra, festményekre és szobrokra is. A képen szerepelhet valódi gyermek, illetve számítógéppel létrehozott, átalakított, összeollózott vagy másként módosított (pl. „photoshopolt”), gyermeknek tűnő figura. Ide tartozik az az eset is, amikor kiskorúakat próbálnak szexuális cselekedetre rávenni – ez más elnevezéssel a „rábírás”.

A pedofília tárgykörébe tartozik minden olyan tartalom vagy viselkedés (képek, szövegek, videók), amely felnőttek kiskorúak (18 év alattiak) iránti szexuális vonzalmát jeleníti meg, bátorítja vagy hirdeti.

 

 

 

 

Tartalmi irányelvek

Felnőtt tartalom

 

 

 

A megjelenítőknek tilos Google hirdetéseket vagy AdSense Kereséshez keresőmezőket elhelyezniük olyan oldalakon, amelyeken felnőtteknek szóló vagy korhatáros tartalmak szerepelnek. Bár elismerjük, hogy a felnőtteknek szóló tartalmak értelmezése országonként és kultúránként változhat, minden hirdetőnk azonos tartalmi előírásoknak köteles megfelelni, hogy ezáltal biztonságos és egészséges globális hirdetői környezetet tudjunk biztosítani.

Amennyiben nem biztos benne, hogy egy adott anyag felnőtteknek szóló tartalomnak minősül-e, az általános ökölszabály a következő: ha nem szeretné, ha gyermekei látnák a tartalmat, illetve kellemetlenül érezné magát, ha a munkahelyén a kollégái előtt tekintené meg a tartalmat, akkor ne helyezzen el rajta hirdetési kódot.

 

 

Meztelenség és pornográfia

A Google-hirdetéseket nem lehet elhelyezni olyan oldalakon, amelyek meztelenséget vagy pornográfiát tartalmaznak. A példák közé tartoznak többek között az olyan oldalak, amelyek a következő típusú képeket, videókat vagy leírásokat tartalmaznak:

 • pornográf képek, videók vagy játékok;
 • pornográf képregények vagy anime (hentai/eccsi)
 • meztelenség

 

 

Szexuálisan provokatív tartalom

A Google-hirdetéseket nem lehet elhelyezni olyan tartalmaknál, melyek szexuálisan szuggesztívek és/vagy szexuális izgalom keltésére alkalmasak. Szexuálisan provokatív tartalomnak minősólhetnek többek között a következők:

 • melleket, ülepet vagy ágyékot ábrázoló közeli képek
 • áttetsző vagy átlátszó ruházat
 • stratégiailag elfedett meztelenség (beletartoznak azok a képek, amelyeken a nemi szerveket kikockázva jelenítik meg)
 • képek olyan férfiakról/nőkről, akik szexuálisan provokatív módon pózolnak vagy vetkőznek le

 

 

Fétisek és szexuális segédeszközök

A Google-hirdetések nem helyezhetők el olyan oldalakon, amelyek szexuális fétiseket, segédeszközöket, eszközöket vagy tljesítményfokozókat népszerűsítenek, árusítak, illetve ilyeneket tárgyalnak.

A fétis olyan kényszeres cselekvés vagy szexuális vágy, amely kielégülése bizonyos tárgyak (pelenka, élelmiszerek stb.), anyagok (bőr, latex stb.), testrészek (lábfej, lábujjak, fül stb.) vagy helyzetek használatától függ. A fétisekre és fétishez kapcsolódó cselekedetre példák többek között a következők:

 • állatiasság, nekrofília, vérfertőzés és kukkolás
 • szerepjáték, megkötözés és domina/megalázás
 • szado-mazo, verés

A Google szexuális segédeszköznek tekinthet egy tárgyat, ha azt szexuális örömszerzésre, illetve a szexuális teljesítmény fokozására használják. Ebbe beleértendők többek között az alábbiak:

 • szexuális játékszerek, például vibrátorok, műpéniszek vagy síkosítók
 • pénisz-/mellnagyobbító eszközök és vagy gyógyszerek

 

 

Postán rendelhető feleségek, escortszolgáltatások, felnőtt vagy szexuális jellegű társkereső webhelyek

A Google-hirdetések nem helyezhetők el olyan webhelyeken, amelyek felnőtteknek szóló vagy szexuális jellegű szolgáltatásokat, partnerközvetítést, escortot vagy erotikus masszázst kínálnak. Néhány példa (egyebek mellett):

 • alkalmi kapcsolatok és/vagy szexuális partnerek közvetítésére irányuló személyes hirdetések
 • escortszolgáltatások
 • katalógusból rendelhető menyasszonyok.
 • erotikusmasszázs-szolgáltatások

 

Felnőtteknek szánt webhelyekre mutató linkek

A Google-hirdetések nem jeleníthetők meg olyan oldalakon, amelyek felnőtteknek szóló webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaznak, vagy ilyen webhelyekre irányítják a forgalmat.

 

 

Felnőtteknek szóló keresési eredmények

A Google-hirdetéseket ne jelenítse meg felnőtteknek szóló keresési eredményeknél. A példák között megtalálhatók többek között a következő keresési eredményoldalak:

 • felnőtteknek szóló keresőkifejezések keresési eredményoldalai
 • képek vagy videók felnőtteknek szóló kulcsszavakkal vagy címkékkel
 • felhasználó által generált megjegyzések, amelyek felnőtteknek szólnak

 

Megjegyzésspamelés

A Google-hirdetések nem helyezhetők el olyan oldalakon, amelyek a megjegyzésspam bármilyen formáját tartalmazzák (beleértve a felnőtt nyelvezetet). Megjegyzésspamelés például: fórumbejegyzések alatt közzétett olyan véletlenszerű mondatok és/vagy mondatrészletek, amelyek egyéb forrásokból történtek kimásolásra és beillesztésre, illetve a témához nem kapcsolódó, véletlenszerű és/vagy értelmetlen szavak vagy kifejezések.

Bár megértjük, hogy rendkívül nehéz nyomon követni a felhasználók által generált tartalmakat, a megjelenítőinktől elvárjuk, hogy folyamatosan figyeljék azokat az oldalakat, amelyeken hirdetési kód található. Kérjük, keresse fel a Súgó felhasználó által generált tartalmakról szóló szakaszát, ahol megoldásjavaslatokat olvashat saját tartalmainak szabályozása vonatkozóan.

 

 

Szexuális tanácsok és nemi egészség

A Google-hirdetések nem helyezhetők el olyan tartalmaknál, amelyek szexuális teljesítménnyel kapcsolatos tanácsadást nyújtanak, illetve a szexuális egészséggel kapcsolatos témákról szólnak. Néhány példa (egyebek mellett):

 • a szexuális teljesítőképesség javítására vonatkozó tanácsok
 • szexuális úton terjedő betegségeket ábrázoló képek, illetve ezekről szóló fórumok
 • terhességgel, szüléssel vagy családtervezéssel kapcsolatos nemi egészségügyi tanácsok

 

 

 

 

 

 

2 gondolat erről: “A Búra fórumok moderációs szabályzata”

 1. Nárcisztikus személyiségzavar

  Egy nagyon embertpróbáló időszakban vagyok.

  Sok bátorításra, talán külső segítségre is szükségem lehet, hogy megszabaduljak egy manipulatív, nárcisztikus ember karmaiből.

  A történet kb. 3-4 éve kezdődött, mikor azon vettem észre magam, hogy megcsalnak.

  A párkapcsolatom még most is tart, de az őrület határán vagyok időnként, mivel olyan dolgokat megtesznek velem, amit még az ID csatornáján sem láttam.

  Semmiféle bizonyíték nincs a kezemben, de a társam 3-4 éve szinte majd mindennap, különböző kiagyalt módszerekkel folyamatosan megcsal.

  Már odáig jutott, hogy a dolgot kezdi élvezni is, semmiféle empátia nincs benne és a helyzet egyre durvul.

  Éjjelente képes kiosonni,míg alszom,- hajnalban járok dolgozni, – így hajnalban is eljárogat-

  Kérem, ha valaki hasonló cipőben jár, szivesen venném, ha tapasztalatot cserélnénk

   

Vélemény, hozzászólás?