megint vele, hozzá – J. A. és én

Itt ülsz nem messze, keresed tekintetem a semmiben,
csak előre nézek üresen és mereven,
miért vagyok én ennyire elérhetetlen?
Te viszont mindvégig kitartóan keresel,
lassan fel-rádnézek, szemed szememben megremeg.
Olvasom belőle a földi szomorúságot és magányt,
tekintetünk összekapaszkodik, számomra nem csak egy költő vagy csupán.
Valami több van itt, érzem, ahogy szemeden át lelkeddel találkozom,
látom benne, hogy szívesebben lennél már a túloldalon.
Félénken figyellek, nem akarlak engedni; Ne hagyj itt kérlek! – 
könyörgöm neked – Hisz alig vagyok még 17 éves! – kiáltok utánad,
közben Te is a tiéd és én is vívom a saját csatámat.

Végül itt hagyott, idelenn.
Viszlát! Lebegj jól! Találkozunk a mennyekben!

Addig is a szárszói állomáson ülve egy mozdony tetején,
Téged kereslek ott, hol mindig képzeltelek: 
a világ és a társadalom peremvidékén.

 

Eldöntöttem: médium leszek vagy mi, azok kommunikálnak a holtakkal. Ehhez lehet közelebb állok mint az Élethez. Ha már az élőkkel nem megy, legalább a holtakkal menjen. Az Albert Györgyinek anno levelet írtam a mennyekbe. Sose voltam teljesen százas. Az öngyilkosokkal szoktam levelezni meg beszélgetni, csak úgy fejben is akár, vagy leírom valahogy, vagy nem. 

Szerző:

Belépett: 2 hónap

intro86

Blog kommentek: 2465Blog bejegyzések: 162Regisztráció: 24-05-2018

2 gondolat erről: “megint vele, hozzá – J. A. és én”

 1. Arany János: HÍD-AVATÁS 
   

  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”

    És kártya perdül, kártya mén;

  Bedobta… késő visszavenni:

    Ez az utolsó tétemény:
    „Egy fiatal élet-remény.”

   A kártya nem „fest”, – a fiúnak

    Vérgyöngy izzad ki homlokán.

  Tét elveszett!… ő vándorútnak

    – Most már remény nélkül, magán –
    Indúl a késő éjszakán.

   Előtte a folyam, az új hid,

    Még rajta zászlók lengenek:

  Ma szentelé föl a komoly hit,

    S vidám zenével körmenet:
    Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet.

   Halad középig, hova záros

    Kapcsát ereszték mesteri;

  Éjfélt is a négy parti város

    Tornyában sorra elveri; –
    Lenn, csillagok száz-ezeri.

   S amint az óra, csengve, bongva,

    Ki véknyan üt, ki vastagon,

  S ő néz a visszás csillagokba:

    Kél egy-egy árnyék a habon:
    Ősz, gyermek, ifju, hajadon.

   Elébb csak a fej nő ki állig,

    S körülforog kiváncsian;

  Majd az egész termet kiválik

    S ujjonganak mindannyian:
    „Uj hid! avatni mind! vigan.”

   „Jerünk!… ki kezdje? a galamb-pár!”

    Fehérben ifju és leány

  Ölelkezik s a hídon van már:

    „Egymásé a halál után!”
    S buknak, – mint egykor igazán.

   Taps várja. – „Most a millióson

    Van a sor: bátran, öregem!” –

  „Ha megszökött minden adósom:

    Igy szökni tisztesebb nekem!”
    S elsímul a víz tükre lenn.

   Hivatlanul is jönnek aztán

    A harmadik, a negyedik:

  „Én a quaternót elszalasztám!”

    „Én a becsűletet, – pedig
    Viseltem négy évtizedig.”

   S kört körre hány a barna hullám,

    Amint letűnnek, itt vagy ott.

  Jön egy fiú: „Én most tanúlám

    Az elsőt; pénzem elfogyott:
    Nem adtak: ugrom hát nagyot!”

   Egy tisztes agg, fehér szakállal,

    Lassan a hídra vánszorog:

  „Hordozta ez, míg birta vállal,

    A létet: mégis nyomorog! –
    Fogadd be, nyílt örvény-torok!

   Unalmas arc, félig kifestve –

    Egy úri nő lomhán kikel:

  „Ah, kínos élet: reggel, estve

    Öltözni és vetkezni kell!”
    Ezt is hullámok nyelik el.

   Nagy zajjal egy dúlt férfi váza

    Csörtet fel és vigyorgva mond:

  „Enyém a hadvezéri pálca,

    Mely megveré Napleont!”
    A többi sugdos: „a bolond!…”

   Szurtos fiú ennek nyakába

    Hátul röhögve ott terem

  S ketten repűlnek a Dunába:

    „Lábszijjra várt a mesterem:
    No, várjon, míg megkérlelem!”

   „Én dús vagyok” kiált egy másik

    S élvezni többé nem tudom! -„

  „Én hű valék a kézfogásig

    S elvette Alfréd a hugom’!”
    Eltűnnek mind, a járt uton.

   „Párbajban ezt én így fogadtam:

    Menj hát elül, sötét golyó!” –

  „Én a szemérmet félrehagytam,

    És íme, az lőn bosszuló:
    Most vőlegényem a folyó. -„

   Igy, s már nem egyenkint, – seregben,

    Cikázva, némán ugranak,

  Mint röpke hal a tengerekben;

    Vagy mint csoportos madarak
    Föl-fölreppenve, szállanak.

   Órjás szemekben hull e zápor,

    Lenn táncol órjás buborék;

  Félkörben az öngyilkos tábor

    Zúg fel s le, mint malomkerék;
    A Duna győzi s adja még.

   Néz a fiú… nem látja többé,

    Elméje bódult, szeme vak;

  De, amint sűrübbé, sűrübbé

    Nő a veszélyes forgatag:
    Megérzi sodrát, hogy ragad.

   S nincs ellenállás e viharnak, –

    Széttörni e varázsgyürüt

  Nincsen hatalma földi karnak. –

    Mire az óra egyet üt:
    Üres a híd, – csend mindenütt.

   

Írj megjegyzést