Fórum szabályzat

 1. A bura.hu fóruma nyilvános. A regisztrált Felhasználók véleményüket, meglátásaikat a Fórum Szabályzatában leírtak szerint megfelelő módon fejthetik ki.

 2. A bura.hu fórumát a felhasználók ingyenesen vehetik igénybe. A hozzászólások valóságtartalmáért a bura.hu szolgáltatója semmilyen felelősséget nem vállal.

 3. A bura.hu fóruma moderált.
  A Moderátorok alapvető feladata biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a fórumokon közzétett hozzászólások közül azokat, amelyek:

  • akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát,
  • a bura.hu rendszerének vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják,
  • tartalma jogszabályba vagy jelen szabályzatba ütközik.

Mivel a Moderátorok sem láthatnak minden egyes hozzászólást, ezért kérjük, hogy ha egy Felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az info@bura.hu e-mail címen.

 1. A bura.hu fórumain a felhasználók bizonyos megkötésekkel olyan álnevet – azaz nick nevet – választhatnak maguknak, amilyet szeretnének.

  1. Ezek alól elsődlegesen kivételt képeznek: bura.hu, Moderátor, Szerkesztőség elnevezések, illetve ezek különböző számozásokkal, illetve egyéb megjelölésekkel létrehozott változatai,

  2. védett név, elnevezés,

  3. kortárs vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,

  4. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,

  5. obszcén vagy trágár kifejezés,

  6. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,

  7. burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,

  8. az üzemeltető fórumain már létező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

 2. Egy hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, továbbiakban követelése nem származhat ebből.
  A bura.hu saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik a Fórumán közzétett hozzászólásokkal, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos-, műszaki-, irodalmi-, vizuális-, hang- és szoftveralkotások tárolását vagy törlését is. A bejegyzés közzétételével a regisztrált felhasználó lemond – az üzemeltető bármilyen formában közzétett – hozzászólása feletti rendelkezési jogáról. Anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.
 3. A bura.hu Moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a Moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a Felhasználó regisztrációját megszüntethetik.
 4. A Moderátorok indoklás nélkül törölhetnek hozzászólást (és az arra érkezett válaszokat), törölhetnek témát vagy módosíthatják a topic címét, ha:
  1. a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű,
  2. személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
  3. adatvédelmi törvényeket sértő,
  4. agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
  5. a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmaz,
  6. a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
  7. népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
  8. más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
  9. nem a vita tárgyával vagy a topic címével összefüggő,
  10. már meglévő hozzászólást vagy topicot ismétel,
  11. törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
  12. bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
  13. nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
  14. valaki sérelmezi a róla nyitott topic-ot,
  15. a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
  16. a moderátorok technikai – JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB), „kisregények” bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások („linkek”), képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát – vagy tartalmi – a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ún. „offtopic” hozzászólások – rombolásnak minősítik,
  17. a szerkesztéssel, moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés,
  18. a témához a megnyitást követő egy hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
  19. a bura.hu a témának nem kíván nyilvánosságot biztosítani.
 5. A moderátorok indoklás és értesítés nélkül korlátozhatják, letilthatják a hozzászólót, ha:
  1. rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá,
  2. törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
  3. a nick neve vagy e-mail címe közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
  4. a nick-je megtévesztésig hasonlít már bejegyzett nick-re,
  5. a nick-je obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető,
  6. a nick-je jogszabályi értelemben védett név,
  7. a nick-je más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  8. nincs megadva e-mail cím,
  9. kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem használható, pl. az arra küldött moderátori levélre nem érkezik válasz,
  10. tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
  11. a moderátor felszólításának ismételten nem tesz eleget.
  1. A tiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is. (A bura.hu nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra: alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a fórumokat az üzemeltető archiválja, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása.)
  2. A fentebb leírtak alapján történt moderálásokról közleményben kell tájékoztatni az érintett tagokat.
 6. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak bura.hu részére. A Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag a bura.hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvényt, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

1 gondolat erről: “Fórum szabályzat”

Vélemény, hozzászólás?