Leesni a magas lóról

Mert hiszen, magas lóról leesni

Semmivel sem nehezebb,

S mikor majdan ott fetrengsz a porban,

Nyújtod segélyre kezedet

A jónépnek,

Kevélyen ellöki akkor:

Ugyan hadd el,

Ugattál már eleget, farkast is, meg verebet,

Gyere vissza midőn

Szeretnivalóságod leszen…

Leesni a magas lóról Read More »